FÖRETAGS

TRÄNING

 

​Jag skräddarsyr ett upplägg baserat på behoven utifrån din personalgrupp. Ett träningspass kan bl.a. bestå av yoga, & mindfullness för stressad personal, skadeförebyggande eller rehabiliterande träning för fysiskt belastade kollegor eller teambuilding för att stärka sammanhållningen inom gruppen.

Kontakta mig så kommer vi tillsammans fram till den bästa lösningen för din grupp.

I en värld där stress, utbrändhet och belastningsskador blir en allt större del i mångas vardag är det desto viktigare att se till dina anställdas behov. Träning och kost är ett enkelt sätt att förebygga både fysisk och psykisk ohälsa.